Bút thử điện cao thế không tiếp xúc Sew NC289

Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM:
NC289 là bút thử điện cao thế, loại cảm ứng không tiếp xúc. Có 9 cấp điện áp từ 240VAC đến 220kVAC