Cho Thuê Tiếp Địa 220kV

Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM:

 Xuất xứ: Trung Quốc

 Tình trạng: còn hàng

  • Dây chính: 19m
  • Dây nhánh (03 dây): 8m
  • Tiết diện dây Đồng: 35mm2
  • Mỏ kẹp rộng: 5,3cm
  • Cọc tiếp đất: 1,2m
  • Phần cách điện: 4m
  • Phần cầm tay: 0,2m
  • Sào dài: 4m