Cầu đo điện trở 1 chiều P333 (9.950.000 đ)

9.950.000 ₫

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Cầu đo điện trở một chiều P333 – Nga cho phép đo:

 • Điện trở một chiều của cuộn dây (máy biến áp, động cơ điện…)
 • Xác định điểm đường dây chập đất
 • Xác định điện trở mất cân bằng của đôi dây
 • Dải đo:
  • 1 ÷ 99990 Ω (Cấp chính xác: 0,5)
  • 1×10-1 ÷ 0,9999 Ω (Cấp chính xác 1,0)
  • 5×10-3 ÷ 0,0999 Ω (Cấp chính xác 15,0)
  • 100000 ÷ 999900 Ω (Cấp chính xác 5,0)
 • Kích thước: 300х230х150 mm
 • Trọng lượng: 3 kg